• comandant

  HENRI COANDĂ

  (07.06.1886 – 25.11.1972)

  Savant român, precursor al aviaţiei reactive şi inventator

Click pentru a citi mai mult »

     Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” este o instituţie militară de învăţământ superior acreditată, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ, situată în Braşov, oraş aflat în centrul geografic al României cu o bogată tradiţie de aproape un secol în domeniul construcţiei de aeronave şi a învăţământului universitar.
     Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” a luat fiinta prin Hotararea Guvernului nr. 616 din 11.08.1995

Documente legislative care reglementează funcţionarea Academiei»

identitatea
 • 1.  denumire: Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”;
 • 2.  tradiţie: academia este continuatoarea de drept a tradiţiilor învăţământului militar de formare a ofiţerilor necesari Forţelor Aeriene, acumulând în acest domeniu o experienţă de aproape un secol;
 • 3.  deviză:„NOSTRUM NOMEN RERUM EST MENSURA NOSTRA”
 • 4.  sediu: Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 160, cod 500183;
 • 5.  telefon:   0268423421, fax 0268422004;
 • 6.  pagină Web: www.afahc.ro;

conducere
 • -COMANDANT (RECTOR): Comandor conf.univ.dr. Marius ŞERBESZKI
 • -PRORECTOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT: Cdor. conf. univ. dr. ing. Ionică CÎRCIU
 • -PRORECTOR PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ: Lector univ. dr. Adrian PITICAR
 • -PRORECTOR PENTRU PROGRAME ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE: Lt.col.lector univ. dr. Cosmina-Oana ROMAN
 • -PRORECTOR PENTRU FORMARE CONTINUĂ ŞI RELAŢIA CU STUDENŢII: Col. conf.univ. dr. Vasile-Ioan ŞANDRU
 • -preşedinte al SENATULUI UNIVERSTAR:Conf.univ.dr. Claudia-Georgeta CÂRSTEA

     Academia are în compunere Facultatea de Management Aeronautic şi Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană.

FMA
 • departamente

  Departamentul de management şi ştiinţe militare

  Departamentul de aviaţie

 • licenta

  Management în Aviaţie - licenţă, învăţământ cu frecvenţă, 3 ani, acreditat, 180 ECST

  Managementul Traficului Aerian - licenţă, învăţământ cu frecvenţă, 3 ani, acreditat, 180 ECST

 • master

  Securitatea Spaţiului Aerian - master, învăţământ cu frecvenţă, 2 ani, acreditat, 120 ECST

FSSA
 • departamente

  Departamentul de ştiinţe fundamentale

  Departamentul de supraveghere şi apărare aeriană

 • licenta

  Managementul Sistemelor de Rachete şi Artilerie Antiaeriene - licenţă, învăţământ cu frecvenţă, 3 ani, autorizat provizoriu, 180 ECST;

  Managementul Sistemelor de Supraveghere Aeriană - licenţă, învăţământ cu frecvenţă, 3 ani, autorizat provizoriu, 180 ECST

 • master

  Managementul Sistemelor de Luptă din Forţele Aeriene - master, învăţământ cu frecvenţă, 2 ani, acreditat, 120 ECST.

  Sisteme de Securitate - master, învăţământ cu frecvenţă, 2 ani, autorizat provizoriu, 120 ECST.

     Calitatea de student la programele de studii de licenţă se obţine în urma concursului de admitere, organizat de  Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” pentru candidaţii absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat care au fost declaraţi „admis” la probele de selecţie desfăşurate de către Birourile informare-recrutare din cadrul Centrelor zonale de selecţie şi orientare ale M.Ap.N., respectiv candidaţii declaraţi „admis” de către alte structuri beneficiare din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Studiile universitare de licenţă se desfăşoară fără taxă, în limba română.
     Competenţele ce definesc modelul educaţional de atins la finalizarea studiilor universitare de licenţă sunt următoarele: ofiţer-cetăţean, educator, conducător (manager), luptător, specialist militar. Absolvenţii academiei vor fi încadraţi ca ofiţeri în cadrul M.Ap.N., M.A.I. sau alţi beneficiari, în funcţie de oferta educaţională la admiterea în academie, după obţinerea licenţei în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”.
Selecţia studenţilor pentru programele de studii de master se realizează pe bază de concurs organizat de  Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, pentru candidaţii care sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă a ciclului I Bologna, absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată, ori absolvenţi de studii efectuate în străinătate şi recunoscute de către M.E.N. Studiile universitare de master se desfăşoară în regim cu taxă, stabilită anual de către Senatul academiei. Studiile universitare de master se desfăşoară în limba română.
      Academia asigură tuturor studenţilor cazare în căminul studenţesc, posibilitatea servirii mesei la propria cantină, precum şi asistenţă medicală gratuită prin cabinetul medical propriu (două cabinete de medicină generală, un cabinet stomatologic, un cabinet pentru tratamente şi un punct farmaceutic). Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” face parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ca instituţie de învăţământ superior acreditată în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”. Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară la nivelul fiecărui departament, în cadrul propriului centru de cercetare ştiinţifică. Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt diseminate şi valorificate prin revista proprie, „Review of the Air Force Academy”, indexată în 4 baze de date internaţionale EBSCO, Index Copernicus, Cabell's şi Kubon & Sagner.
     Ca realizări deosebite se pot enumera primirea calificativului de Universitate cu grad de încredere ridicat (ARACIS, 2016),  respectiv clasificarea academiei ca Universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică şi a programului de studii universitare de licenţă evaluat „Managementul organizaţiei” în categoria A (O.M.E.C.T.S. 5262/2011). Prin programul derulat în cadrul “Iniţiativei academice Cisco Networking Academy”, instituţia este recunoscută şi înregistrată ca Academie Locală CISCO.
     Academia organizează anual, în parteneriat cu instituţii internaţionale de învăţământ superior şi cercetare, trei sesiuni de comunicări ştiinţifice recunoscute internaţional: pentru studenţi, „Communicating Across Cultures, AFASTUD”, iar pentru cadre didactice şi doctoranzi, „Scientific Research and Education in the Air Force, AFASES”, respectiv „Redefining Community in Intercultural Context, RCIC”.
     Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” a primit Carta ERASMUS, încheind până în prezent acorduri de colaborare pentru realizarea mobilităţilor cu trei universităţi: Universitatea de Apărare din Cehia, Academia Forţelor Armate din Slovacia şi Academia Forţelor Aeriene din Turcia. Totodată, din 2012 instituţia face parte din Asociaţia Academiilor Forţelor Aeriene din Uniunea Europeană (EUAFA).