CUVÂNTUL RECTORULUI (COMANDANTULUI)
ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ"
LA ÎNCEPUTUL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

Comandor conf.univ.dr. Marius ŞERBESZKI

Începem astăzi un nou an universitar care este, mai întâi de toate, un prilej de bucurie a întâlnirii, dar şi prilej de bilanţ şi proiecţii pentru Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.

Bucuria întâlnirii este cea care dă seama de puterea acestui colectiv, de comunitatea închegată în jurul valorilor academice şi militare, de potenţialul de dezvoltare al instituţiei noastre.

Bucuria mea, ca rector şi comandant al acestei instituţii de învăţământ superior militar, este aceea de a beneficia nu doar de sprijinul unei comunităţi de oameni uniţi de scopuri şi idealuri comune, ci, în primul rând, de o comunitate de profesionişti, cu calităţi umane şi intelectuale remarcabile.

Din acest punct ar trebui să plecăm în momentul în care, încercând să vorbim despre bucuria reunirii comunităţii academice, vorbim de fapt despre înţelesuri mai profunde ale unei reuniri cu rol germinativ. Rezultatele acestei germinări vor fi vizibile peste ani, când actualii studenţi, viitorii ofiţeri ai Armatei Române, vor proba prin faptele lor calitatea învăţământului universitar din instituţia noastră şi calitatea pedagogică şi intelectuală a cadrelor noastre.

Prilejul de bilanţ este marcat de începerea unui nou an universitar, în raport cu care să analizăm reuşitele şi proiecţiile anterioare pentru a înţelege care sunt corecţiile necesare de făcut astfel încât parcursul nostru să fie stabil şi ascendent.

Priorităţile noastre pentru acest nou an universitar sunt continuarea modernizării infrastructurii, atragerea de noi cadre didactice universitare şi instructori militari, extinderea bazei materiale didactice şi de instruire, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, hrănire şi asigurare a asistenţei medicale, într-un cuvânt, punerea la dispoziţia studenţilor noştri a tuturor mijloacelor necesare pentru educaţia şi instruirea lor la standardele necesare.

În acest sens, doresc ca studenţii să fie partenerii noştri atât în îndeplinirea scopurilor comune, cât, mai ales, în învăţare. Să fie angajaţi în învăţare pentru a se putea angaja în propria viaţă şi în binele comun al Forţelor Aeriene, al Armatei Române şi al naţiunii noastre. Vă doresc, dragi studenţi, să vă bucuraţi deopotrivă de frumuseţea vârstei şi de oportunităţile complexe de formare din instituţia noastră.

TUTUROR, MULT SUCCES ÎN NOUL AN UNIVERSITAR !