CUVÂNTUL COMANDANTULUI
ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ"
LA ÎNCEPUTUL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

Comandor.dr. Gabriel RĂDUCANU

     Trăind alături de dumneavoastră emoţia începutului de an universitar, de speranţele şi bucuriile reîntâlnirii, mă adresez în primul rând dumneavoastră, dragi studenţi.
     Păşiţi în acest an universitar cu o încărcătură deosebită din multiple puncte de vedere. Suntem cu toţii în pragul unor importante schimbări de ordin calitativ în societatea românească, în învăţământul universitar şi, în special, în Forţele Aeriene Române.

     După achiziţia primelor avioane multirol F-16 şi sosirea în ţară a ultimelor aparate de zbor modernizate, Forţele Aeriene Române vor fi capabile să răspundă unor cerinţelor operaţionale, pe care nu ni le puteam imagina în urmă cu câţiva ani. Dincolo de aceste repere în planul modernizării Armatei Române, care au în prim plan Forţele Aeriene, modernizarea sistemelor de radiolocaţie, achiziţia sistemelor de comandă-control (C2) sau, mai precis, C4ISR, sunt elemente de pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Dacă mai luăm în calcul şi achiziţia a încă 36 de avioane F-16 pentru care statul român este în negocieri avansate, înţelegem că viitorul Armatei României înseamnă în primul rând viitorul Forţelor Aeriene, adică dumneavoastră.

     De când omenirea a păşit în secolul XXI, asistăm la o evoluţie rapidă fără precedent, a evenimentelor, caracterizate de dinamismul schimbărilor de natură politică şi economică ce determină o reaşezare a raportului de forţe pe plan mondial şi regional, o redefinire a mediului global de securitate. Fenomenele geopolitice şi geostrategice, tot mai complexe, apariţia unor noi actori de securitate determină statele lumii să găsească noi forme şi metode de cooperare pentru asigurarea propriei securităţi, promovarea intereselor naţionale şi a celor comune.

     Aceasta este responsabilitatea.

     Învăţământul universitar din Forţele Aeriene, realizat prin intermediul acestei academii, aflate sub patronajul spiritual al ilustrului inventator Henri Coandă, rămâne un bun public în slujba poporului român şi o responsabilitate pe măsură, pe care statul român şi le asumă. Prioritatea alinierii Forţelor Aeriene la nivelul necesar al dotărilor tehnice şi tehnologice este dublată, prin politici naţionale, de prioritatea instruirii adecvate a viitorilor ofiţeri din Forţele Aeriene. Adresându-mă dumneavoastră în numele meu şi al colegilor mei, cadre didactice universitare militare sau civile din Academia Forţelor Aeriene, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi personal civil contractual din această instituţie, vă asigur de responsabilitatea noastră în ceea ce priveşte formarea dumneavoastră ca oameni şi ca viitori ofiţeri ai Armatei Române.

     Răspunsul dumneavoastră nu trebuie să vină direct, imediat, explicit, automat. Responsabilitatea nu înseamnă simpla încuviinţare a angajării în procesul educaţional. Prin modul în care veţi răspunde cerinţelor noastre formative şi de educare veţi demonstra cu adevărat responsabilitatea şi maturitatea acestui pact educaţional pe care îl încheiem acum, la deschiderea anului universitar 2017-2018.

     Mai mult chiar, proiectând răspunsul firesc al întregii comunităţi universitare la schimbările de ordin calitativ din societatea românească, înţelegem asumarea, din dublă perspectivă, a rolului nostru ca instituţie de învăţământ superior militar. Această asumare trimite la două direcţii strategice cu rol în securitatea naţională:
- apărarea naţională şi de alianţă, din care rezultă interesul firesc în reforma, modernizarea şi înzestrarea Armatei României
- şi educaţia naţională, pentru prima dată inclusă în Strategia naţională de apărare, vizând, printre altele, „dezvoltarea unui sistem intelectual creativ”.
      Înţelegând aceste cerinţe, ne conştientizăm rolul în societate şi devenim responsabili în mai mare măsură.

     La peste o sută de ani de învăţământ de aviaţie în România, la peste douăzeci de ani de învăţământ superior reunit în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov, în pragul primului centenar al României Unite, responsabilitatea dumneavoastră înseamnă viitorul nostru ca naţiune. Acesta este, în termeni simpli, orizontul devenirii dumneavoastră şi al devenirii noastre ca naţiune.

     Stimaţi colegi, Dragi invitaţi, Dragi studenţi,
     Dincolo de emoţiile începutului acestui an universitar, în special ale studenţilor din anul întâi, înţeleg şi bucuria regăsirii în această mare instituţie care, de azi şi prin voi nu mai aparţine doar trecutului şi tradiţiei, ci şi viitorului. Sunt convins că împreună vom desluşi şi asuma, prin responsabilizare, rolul educaţiei în consolidarea securităţii ţării noastre.

     Dragi părinţi,
     Aveţi încredere că lăsaţi în mâinile noastre viitorul Forţelor Aeriene şi al Armatei Române. Îi vom forma şi educa în spiritul unui ţel sfânt: dragostea de ţară şi de neam şi vă asigur că le vom transmite tot ce este mai bun pentru a fi mereu mândri de ei şi de realizările lor!

     În încheiere,
     Vă doresc tuturor mult succes în Noul An Universitar 2017-2018!

     Vă mulţumesc!