REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ŞI MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

Admitere 2018
NOUTATI

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ AIBĂ CEL MULT 30 de ani-24 de ani pentru aviaţie-naviganţi ÎMPLINIŢI ÎN ANUL ORGANIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

PRECIZĂRI PRIVIND SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”

-pentru locurile de la M.Ap.N. prezentaţi-vă la Birourile de informare recrutare din cadrul CMZ/CMJ (fostele comisariate militare);
-pentru locurile de la M.A.I. prezentaţi-vă la inspectoratele judeţene de jandarmi iar pentru cei din Municipiul Bucureşti la Inspectoratul General de Aviaţie
-Detalii privind recrutarea şi selecţia pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale

GRAFICUL-CADRU
DE DESFĂŞURARE A ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ
SESIUNEA IULIE 2018
Activităţi Data/ perioada

PROBE ELIMINATORII

Depunerea dosarelor candidaţilor la sediul Academiei

09-16.07.2018 până ora 14.00
Prezentarea candidaţilor la sediul Academiei 16.07.2018(L) ora 14.00
Analizarea dosarelor candidaţilor 09-16.07.2018 între orele 9.00-20.00
Testarea candidaţilor la Proba 1 -Limba engleză 17.07.2018(Ma) ora 9.00
Afişarea rezultatelor 17.07.2018(Ma) până la ora 21.00

ADMITERE

Sustinerea Probei nr.2 de concurs-Matematică 18.07.2018(Mi) ora 9.00
Afişarea rezultatelor 18.07.2018(Mi) până la ora 23.00
Confirmarea ocupării locurilor de către candidaţi până in 23.07.2018

GRAFICUL-CADRU
DE DESFĂŞURARE A ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
Activităţi Data/ perioada

PROBE ELIMINATORII

Depunerea dosarelor candidaţilor la sediul Academiei 10-11.09.2018 până ora 14.00
Prezentarea candidaţilor la sediul Academiei 12.09.2018(Mi) ora 14.00
Analizarea dosarelor candidaţilor 10-11.09.2018 între orele 9.00-20.00
Testarea candidaţilor la Proba 1 -Limba engleză 13.09.2018(J) ora 9.00
Afişarea rezultatelor 13.09.2018(J) până la ora 21.00

ADMITERE

Sustinerea Probei nr.2 de concurs-Matematică 14.09.2018(V) ora 9.00
Afişarea rezultatelor 14.09.2018(V) până la ora 22.00
Confirmarea ocupării locurilor de către candidaţi până in 28.09.2018