REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ŞI MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

Locuri admitere 2019
NOUTATI

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ AIBĂ CEL MULT 30 de ani-24 de ani pentru aviaţie-naviganţi ÎMPLINIŢI ÎN ANUL ORGANIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

PRECIZĂRI PRIVIND SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”

-pentru locurile de la M.Ap.N. prezentaţi-vă la Birourile de informare recrutare din cadrul CMZ/CMJ (fostele comisariate militare);
-pentru locurile de la M.A.I. prezentaţi-vă la inspectoratele judeţene de jandarmi iar pentru cei din Municipiul Bucureşti la Inspectoratul General de Aviaţie
-Detalii privind recrutarea şi selecţia pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale

GRAFICUL-CADRU
DE DESFĂŞURARE A ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ
SESIUNEA IULIE 2019
Activităţi Data/ perioada

PROBE ELIMINATORII

Prezentarea candidaţilor la sediul Academiei 15.07.2019(Luni)
ora 14.00
Testarea candidaţilor la Proba 1 -Limba engleză 16.07.2019(Marţi)
ora 9.00-10.30
Afişarea rezultatelor 16.07.2018(Marţi)
până la ora 21.30

ADMITERE

Sustinerea Probei nr.2 de concurs-Matematică 17.07.2019(Miercuri)
ora 9.00-12.00
Afişarea rezultatelor la proba 2 17.07.2019(Miercuri)
până la ora 21.00
Afisarea rezultatelor finale 17.07.2019(Miercuri)
până la ora 23.00

GRAFICUL-CADRU
DE DESFĂŞURARE A ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
Activităţi Data/ perioada

PROBE ELIMINATORII

Prezentarea candidaţilor la sediul Academiei 16.09.2019(Luni)
ora 14.00
Testarea candidaţilor la Proba 1 -Limba engleză 17.09.2019(Marţi)
ora 9.00-10.30
Afişarea rezultatelor 17.09.2018(Marţi)
până la ora 21.30

ADMITERE

Sustinerea Probei nr.2 de concurs-Matematică 18.09.2019(Miercuri)
ora 9.00-12.00
Afişarea rezultatelor la proba 2 18.09.2019(Miercuri)
până la ora 21.00
Afisarea rezultatelor finale 18.09.2019(Miercuri)
până la ora 23.00