STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
LOCURI LA CONCURSUL DE ADMITERE MASTERAT 2017
Domeniul de studii Specializarea acredidată Locuri cu taxa TOTAL LOCURI OBS.
Ştiinţe Militare Securitatea spaţiului aerian (2 ani) 50 50
Managementul sistemelor de luptă din Forţele Aeriene (2 ani) 50 50
TOTAL 100 100
GRAFICUL-CADRU
DE DESFĂŞURARE A ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE MASTER
SESIUNEA IULIE 2017
Activităţi Data/ perioada propusă
Inscrierea candidaţilor/Depunerea dosarelor 11 - 25.07.2017
între orele 8.00-15.00
Afişarea planificării pentru desfăşurarea probei orale (interviului) 25.07.2017 (Ma) până la ora 18.00
Susţinerea probei orale (interviului) 26 - 27.07.2017
între orele 8.00-20.00
Afişarea rezultatelor 27.07.2017 (J) până la ora 21.00
Depunere contestaţiilor 28.07.2017 (V) până la ora 21.00
Analiza şi rezolvarea contestaţiilor 29.07.2017 (S) până la ora 21.00
Afişare rezultate finale 31.07.2017 (L) până la ora 21.00

GRAFICUL-CADRU
DE DESFĂŞURARE A ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE MASTER
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Activităţi Data/ perioada propusă
Inscrierea candidaţilor/Depunerea dosarelor 12 - 26.09.2017
între orele 8.00-15.00
Afişarea planificării pentru desfăşurarea probei orale (interviului) 26.09.2017 (Ma) până la ora 18.00
Susţinerea probei orale (interviului) 27 - 28.09.2017
între orele 8.00-20.00
Afişarea rezultatelor 28.09.2017 (J) până la ora 21.00
Depunere contestaţiilor 29.09.2017 (V) până la ora 21.00
Analiza şi rezolvarea contestaţiilor 29.09.2017 (V) până la ora 21.00
Afişare rezultate finale 30.09.2017 (S) până la ora 21.00