Cont
Admitere master 2018 sept

GRAFICUL-CADRU
DE DESFĂŞURARE A ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE MASTER
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
Activităţi Data/ perioada propusă
Inscrierea candidaţilor/Depunerea dosarelor 10 - 24.09.2018
între orele 8.00-15.00
Analiza dosarelor 24.09.2018
Afişarea planificării pentru desfăşurarea probei orale (interviului) 25.09.2018 până la ora 18.00
Susţinerea probei orale (interviului) 26 - 27.09.2018
între orele 8.00-20.00
Afişarea rezultatelor 27.09.2018 până la ora 21.00
Depunere contestaţiilor 28.09.2018
Analiza şi rezolvarea contestaţiilor 28.09.2018 până la ora 21.00
Afişare rezultate finale 28.09.2018 până la ora 21.00