ACORDURI DE COLABORARE INSTITUŢIONALĂ NAŢIONALE

Nr. crt. Tip acord Instituţie colaboratoare/ partener Scurtă descriere Dată încheiere/ Durată

CERCURI ŞTIINŢIFICE, TEHNICO-APLICATIVE, MILITARE, SPORTIVE ŞI CULTURALE STUDENŢEŞTI

Nr.crt. Denumirea cercului Conducatorul cercului
1 Cercul de tactică militară Lt.col. lector univ.dr. Bogdan CHIOSEAUA
2 Sisteme pentru suport decizional Lt.col. conf.univ.dr. Cătălin CIOACĂ
Conf.univ.dr. Daniela BELU
3 Inovazion HUB Lector univ.dr. Rita PALAGHIA
4 Cercul cultural "Talent AFA" Lector univ.dr. Mihaela GURANDA
5 Sisteme de navigaţie şi dirijarea zborurilor Cdor conf.univ.dr. Eduard MIHAI
Cdor conf.univ.dr.ing. Ionică CÎRCIU
6 Meteorologie aplicată Lector univ.dr. Adrian PITICAR
7 Simulare şi design în tehnica de aviaţie Conf.univ.dr.ing. Doru LUCULESCU
Şef lucrări dr.ing. Vasile PRISACARIU
8 Istoria aeronauticii române Lect.univ.dr. Jănel TĂNASE
Cpt.cdor.drd. Mihai DEAŞ
9 Cerc de comunicare publică Col.prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC
10 Astrofizica şi teoriile universului Lector univ.dr. Mihaela SMEADĂ
Lector univ.dr. Bogdan-Gheorghe MUNTEANU
11 Club de lectură Lector univ.dr. Daniela NAGY
Lector univ.dr. Ramona HĂRŞAN
12 Cerc de dezvoltare fizică generală Asist.univ.drd. Ştefan TERIŞ
13 Cerc de dezvoltare profesională Lt. asist.univ.drd. Cosmina NECULCEA