DEPARTAMENTUL DE SUPRAVEGHERE ŞI APĂRARE AERIANĂ
DIRECTOR DE DEPARTAMENT:Şef lucrari dr.ing.Constantin STRÎMBU
Col. profesor univ. dr. ing.Marian PEARSICĂ
Col. conferenţiar univ. dr.ing.Laurian GHERMAN
Col. conferenţiar univ. dr. Vasile-Ioan ŞANDRU
Conferenţiar univ. dr. Claudia-Georgeta CÂRSTEA
Instr.superior lt.col. Ioan-Dănuţ BĂLOS
Instr.superior cpt. Liviu GĂINĂ
Instr.superior lt.col. Marian OANA
Instr.superior lt.col.Marian-Cristian ENE
Şef lucrări dr.ing. Cristian-George CONSTANTINESCU
Şef lucrari dr.ing.Constantin STRÎMBU
Şef lucrări dr.ing. Ecaterina-Liliana MIRON
LABORATOARE ŞI SĂLI DE SPECIALITATE
-Laborator de informatică aplicată
-Laborator de electrotehnică
-Laborator de semnale şi circuite electronice
-Laborator de achiziţii de date
-Laborator de antene si microunde
-Laborator de radare
-Laborator de sisteme de rachete şi artilerie antiaeriană/ Forţe Aeriene
-Laborator de artilerie şi rachete antiaeriene/ Forţe Terestre
-Laborator de teoria tragerilor