BIROUL PROGRAME COMUNITARE

BIROUL PROGRAME COMUNITARE FUNCŢIONEAZĂ CONFORM:
-Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011
-Ordinului ministrului Educaţiei şi Cercetării 4284/ 7.06.2005
-Ordinului ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 3223 / 8.02.2012
-Cartei Universitară a Academiei Forţelor Aeriene
-Reglementărilor elaborate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
COMPONENŢA BIROULUI PROGRAME COMUNITARE
Cpt. Bogdan CABAL Coordonator ERASMUS Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă"
Lector univ.dr. Mihaela GURANDA Coordonator ERASMUS Facultatea de Management Aeronautic
Conf.univ. dr.ing. Laurian GHERMAN Coordonator ERASMUS Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană