BIROUL PROGRAME COMUNITARE

BIROUL PROGRAME COMUNITARE FUNCŢIONEAZĂ CONFORM:
-Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011
-Ordinului ministrului Educaţiei şi Cercetării 4284/ 7.06.2005
-Ordinului ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 3223 / 8.02.2012
-Cartei Universitară a Academiei Forţelor Aeriene
-Reglementărilor elaborate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
COMPONENŢA BIROULUI PROGRAME COMUNITARE
Şef lucrări dr.ing. Liliana MIRON Coordonator ERASMUS
Instr.superior lt.col.Marian-Cristian ENE Membru
Mr.asist.univ.drd. Daniel ŞTEFĂNESCU Membru
Cristina MARTON Jurist
Mr. Marius FIRĂNESCU Responsabil financiar
MM Serjiu OBREJA Logistica