sigla_editura

Editura este un compartiment distinct al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, fiind subordonată Prorectorului pentru cercetarea ştiinţifică. Lucrările realizate în editură sunt cu caracter specific specializărilor studenţilor academiei (aviaţie, artilerie antiaeriană, radiolocaţie, controlori de trafic, război electronic) dar şi lucrări de interes general. Autorii cursurilor, manualelor şi cărţilor apărute la editură sunt atât profesori titulari din academie cât şi personalităţi din instituţii de învăţământ militare şi civile.

Anual se editează volumul Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar), Review of the Air Force Academy, revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut, indexată EBSCO, Copernicus, Cabell Publishing, Kubon&Sagner şi volumul conferinţei internaţionale Redefining Community in Intercultural context (Index Copernicus).

NOUTĂŢI

ISBN 978-606-8356-95-2

Bogdan-Cezar CHIOSEAUA

PRINCIPII GENERALE ALE STRATEGIILOR

I.S.B.N. 978-630-6507-10-8

I.S.S.N. 1842-9238

Vasile PRISACARIU

PRINCIPIILE AERODINAMICII

Îndrumar de laborator

I.S.B.N. 978-630-6507-09-2

ISBN 978-606-8356-95-2

Review of the Air Force Academy

No.1/2023

ISSN-L 1842-9238

I.S.S.N. 1842-9238

Bogdan-Cezar CHIOSEAUA

DESPRE TACTICĂ

Apariție și evoluție

I.S.B.N. 978-630-6507-11-5

ISBN 978-606-8356-95-2

Cristian DRAGOMIR

LIDERUL MILITAR DIN FORȚELE AERIENE ROMÂNE

Vol.I : Teorii, viziune, deziderat

I.S.B.N. 978-630-6507-12-2

I.S.S.N. 1842-9238

Răzvan-Lucian ANDRONIC

ELEMENTE DE PSIHOSOCIOLOGIE ORGANIZAȚIONALĂ

I.S.B.N. 978-630-6507-16-0

ISBN 978-606-8356-91-4

Cristian-George CONSTANTINESCU

Constantin STRÎMBU

ELECTRONICĂ. GHID DE PREGĂTIRE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ

I.S.B.N. 978-630-6507-01-6

I.S.B.N. 978-606-8356-90-7

Cornel ARAMĂ

LOGISTICĂ MILITARĂ.

CURS

I.S.B.N. 978-630-6507-19-1

  I.S.B.N. 978-606-8356-86-0

Vasile PRISACARIU

MATERIALE ȘI INSTRUMENTE BIBLIOGRAFICE ÎN DOMENIUL AERONAVELOR PILOTATE ȘI NEPILOTATE

Îndrumar de studiu

I.S.B.N. 978-630-6507-14-6

I.S.B.N. 978-606-8356-77-8

Cristian DRAGOMIR

LIDERUL MILITAR DIN FORȚELE AERIENE ROMÂNE

Vol.II : Perfecţionarea competenţelor de lider ale ofiţerilor cu grad inferior

I.S.B.N. 978-630-6507-15-3

I.S.B.N. 978-606-8356-76-1

Bogdan-Cezar CHIOSEAUA

SISTEMUL NAȚIONAL DE SECURITATE

Curs

I.S.B.N. 978-606-8356-85-3

Ecaterina Liliana MIRON

Mihai MIRON

TEHNICI DE MODULAȚIE A SEMNALELOR

I.S.B.N. 978-630-6507-17-7