sigla_editura

Editura este un compartiment distinct al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, fiind subordonată Prorectorului pentru cercetarea ştiinţifică. Lucrările realizate în editură sunt cu caracter specific specializărilor studenţilor academiei (aviaţie, artilerie antiaeriană, radiolocaţie, controlori de trafic, război electronic) dar şi lucrări de interes general. Autorii cursurilor, manualelor şi cărţilor apărute la editură sunt atât profesori titulari din academie cât şi personalităţi din instituţii de învăţământ militare şi civile.

Anual se editează volumul Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar), Review of the Air Force Academy, revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut, indexată EBSCO, Copernicus, Cabell Publishing, Kubon&Sagner şi volumul conferinţei internaţionale Redefining Community in Intercultural context (Index Copernicus).

NOUTĂŢI

I.S.B.N. 978-606-83565-38-9

Adrian LESENCIUC

Războiul informaţional

I.S.B.N. 978-606-83565-38-9

I.S.B.N. 978-606-83565-40-2

Vasile ŞANDRU

Studiul caracteristicilor tehnice decisive ale sistemelor de apărare antiaeriană ce stau la baza deciziei de extindere a duratei de utilizare

I.S.B.N. 978-606-83565-40-2

I.S.B.N. 978-606-83565-43-3

Daniela BELU

Case study in the military organizational management

I.S.B.N. 978-606-83565-43-3

I.S.B.N. 978-606-8356-39-6   -3

Ovidiu MOŞOIU

Consolidarea intereselor naţionale de securitate şi apărare în contextul amplificării tensiunilor din spaţiul est-european

I.S.B.N. 978-606-8356-39-6

I.S.B.N. 978-606-8356-41-9

Ion DINESCU

Grafică asistată de calculator. Aplicaţii

I.S.B.N. 978-606-8356-41-9

I.S.B.N. 978-606-83565-44-0

George NICOLAE, Ecaterina Liliana MIRON

Televiziune. Analog , Digital , Înaltă definiţie şi 3D

I.S.B.N. 978-606-83565-44-0

2016 Note de curs

Vasile PRISACARIU, Marius CĂLIN

Aerodromuri.

Note de curs

I.S.B.N.  978-606-8356-42-6

Gheorghe ANTON, Gheorghe RADU

Ecuaţii cu diferenţe şi scheme de calcul

I.S.B.N. 978-606-8356-42-6

CONTACT

EDITURA ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”
Str. Mihai Viteazul nr.160, Braşov, 500183
Şef editură: ing.Daniela OBREJA
Tel: 0268/432421 int. 178

e-mail: editura@afahc.ro