sigla_editura

Editura este un compartiment distinct al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, fiind subordonată Prorectorului pentru cercetarea ştiinţifică. Lucrările realizate în editură sunt cu caracter specific specializărilor studenţilor academiei (aviaţie, artilerie antiaeriană, radiolocaţie, controlori de trafic, război electronic) dar şi lucrări de interes general. Autorii cursurilor, manualelor şi cărţilor apărute la editură sunt atât profesori titulari din academie cât şi personalităţi din instituţii de învăţământ militare şi civile.

Anual se editează volumul Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar), Review of the Air Force Academy, revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut, indexată EBSCO, Copernicus, Cabell Publishing, Kubon&Sagner şi volumul conferinţei internaţionale Redefining Community in Intercultural context (Index Copernicus).

NOUTĂŢI

Review of the Air Force Academy
No.1/2018

I.S.S.N. 1842-9238

I.S.B.N. 978-606-8356-54-9

Comandor dr. Gabriel RĂDUCANU

Managementul traficului aerian

I.S.B.N. 978-606-8356-54-9

I.S.B.N. 978-606-8356-60-0

Andrzej SOBOŃ, Bogdan GRENDA, Laurian GHERMAN

Security of Europe. Challenges and Threats in the 21ST century

I.S.B.N. 978-606-8356-60-0

I.S.B.N. 978-606-8356-59-4

Diana ILIŞOI

Introducere în universal eticii.
De la filosofia morală la etica aplicată

I.S.B.N. 978-606-8356-59-4

I.S.B.N. 978-606-8356-55-6

Traian ANASTASIEI

Aviaţia în acţiuni militare (sinteze)

I.S.B.N. 978-606-8356-55-6

I.S.B.N. 978-606-8356-58-7

Bogdan-Cezar CHIOSEAUA

Tactici utilizate de puterea aerospaţială în acțiunile militare moderne

I.S.B.N. 978-606-8356-58-7

I.S.B.N. 978-606-8356-57-0

Cornel ARAMĂ

”ECO” utilizarea automobilelor militare

I.S.B.N. 978-606-8356-57-0

I.S.B.N. 978-606-8356-56-3

Ovidiu MOŞOIU, Raluca VASILE, Adelina PETROVAI

Aspects of the E.U. security issue in the 21st century

I.S.B.N. 978-606-8356-56-3

CONTACT

EDITURA ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”
Str. Mihai Viteazul nr.160, Braşov, 500183
Şef editură: ing.Daniela OBREJA
Tel: 0268/432421 int. 178

e-mail: editura@afahc.ro