sigla_editura

Editura este un compartiment distinct al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, fiind subordonată Prorectorului pentru cercetarea ştiinţifică. Lucrările realizate în editură sunt cu caracter specific specializărilor studenţilor academiei (aviaţie, artilerie antiaeriană, radiolocaţie, controlori de trafic, război electronic) dar şi lucrări de interes general. Autorii cursurilor, manualelor şi cărţilor apărute la editură sunt atât profesori titulari din academie cât şi personalităţi din instituţii de învăţământ militare şi civile.

Anual se editează volumul Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar), Review of the Air Force Academy, revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut, indexată EBSCO, Copernicus, Cabell Publishing, Kubon&Sagner şi volumul conferinţei internaţionale Redefining Community in Intercultural context (Index Copernicus).

NOUTĂŢI

Cătălin CIOACĂ

Tehnică militară şi sisteme de armament Modului rachete.
Note de curs.

I.S.B.N. 978-606-8356-48-8

Comandor dr. Gabriel RĂDUCANU

România în ecuaţia securităţii aeriene euroatlantice

I.S.B.N. 978-606-8356-48-8

I.S.B.N. 978-606-8356-50-1

Vasile ŞANDRU

Cunoaşterea aparaturii optice din înzestrarea subunităţilor de apărare aeriană cu baza la sol şi a sistemului de evaluare a tragerilor antiaeriene

I.S.B.N. 978-606-8356-50-1

I.S.B.N. 978-606-8356-45-7

Marcel HARAKAĽ, Michal TURČANÍK,Laurian GHERMAN

Special Arithmetics and Digital Logic Design

I.S.B.N. 978-606-8356-45-7

I.S.B.N. 978-606-8356-46-4

Adrian LESENCIUC

Teorii ale comunicării

I.S.B.N. 978-606-8356-46-4

I.S.B.N. 978-606-8356-49-5

Cosmina-Oana ROMAN

English for air force students

I.S.B.N. 978-606-8356-49-5

2017 Note de curs

Marian OANA, Vasile ŞANDRU

Tunul antiaerian automat calibru 57 mm S-60

Volumul II
Serviciu de luptă la material

I.S.B.N. 978-606-8356-47-1

Adrian LESENCIUC

Comunicarea pe înţelesul comandanţilor
Exerciţii şi aplicaţii

I.S.B.N. 978-606-8356-47-1

CONTACT

EDITURA ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”
Str. Mihai Viteazul nr.160, Braşov, 500183
Şef editură: ing.Daniela OBREJA
Tel: 0268/432421 int. 178

e-mail: editura@afahc.ro