DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT ŞI ŞTIINŢE MILITARE
DIRECTOR DE DEPARTAMENT: Lt.col. conf. univ. dr. Cătălin CIOACĂ
Cdor. profesor univ.dr.ing. Mircea BOŞCOIANU
Cdor.conf.univ.dr. Gabriel RĂDUCANU
Lt.col. conf. univ. dr. Cătălin CIOACĂ
Lt.col. lector univ. dr. Bogdan CHIOSEAUA
Conf.univ.dr.ec. Daniela BELU
Lector univ.dr. Mihaela GURANDA
LABORATOARE ŞI SĂLI DE SPECIALITATE
-Laborator de tactica armei şi teoria tragerilor aeriene
-Laborator de modelarea şi simularea acţiunilor militare
-Laborator de leadership