DEPARTAMENTUL DE AVIAŢIE
Cdor. conf.univ.dr.ing. Ionică CÎRCIU -PRORECTOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
Cpt.cdor. lector univ. dr. Eduard-Ionuţ MIHAI-DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI DE AVIAŢIE
Instr.superior cdor. dr. Oliver CIUICĂ
Prof.univ.dr.ing. Constantin ROTARU-Decanul Facultatăţii de Management Aeronautic
Prof.univ.dr. Sorin CHEVAL
Conf.univ.dr.ing. Doru LUCULESCU-PRORECTOR PENTRU FORMARE CONTINUĂ ŞI RELAŢIA CU STUDENŢII
Şef lucrari dr.ing. Vasile PRISACARIU
Lector.univ.dr.Jănel TĂNASE
LABORATOARE ŞI SĂLI DE SPECIALITATE
-Laborator de aerodinamică
-Laborator de sisteme avion F-16
-Laborator de navigaţie aeriană
-Laborator de meteorologie aeronautică
-Laborator de sisteme de propulsie
-Laborator de mecanisme şi elemente cinematice de aviaţie