Componenţa Senatului Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă"

 1. Col. conf. univ. dr. Vasile-Ioan ŞANDRU
 2. Cdor conf univ. dr. Eduard-Ionuţ MIHAI
 3. Col. prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC
 4. Col. conf.univ.dr. Daniel ȘTEFĂNESCU
 5. Col. conf.univ.dr. Bogdan CHIOSEAUA
 6. Lt.col. conf.univ.dr. Cosmina ROMAN
 7. Lt.col. lect.univ.dr. Cornel ARAMĂ
 8. Instr.superior lt.col. Ioan-Dănuţ BĂLOS
 9. Sd. Denisa CIOABĂ
 10. Sd. Bianca VARVARA
 11. Sd. Ștefan OLTEAN

Secretarul Senatului: Capitan asist.univ.drd. Cosmina-Andreea NECULCEA