Lt.col. conferenţiar univ. dr.ing.Laurian GHERMAN
cv
DISCIPLINE
  1. Managementul resurselor informaţionale
  2. Razboi electronic împotriva sistemelor de comunicaţii