SCOPUL CONCURSULUI
Scopul concursului: MFMS 2024 este conceput pentru a valorifica potențialul de cercetare științifică al studenților din instituțiile militare de învățământ în domeniul sistemelor aeriene fără pilot uman la bord (UAS). În cadrul acestei competiții, studenții își pot verifica și testa competențele de proiectare, realizare și programare a unui UAS de tip multirotor
PROBE DE CONCURS
Lansarea unei încărcături explozive standard simulate la punct fix și o misiune de descoperire, identificare şi localizare a ţintelor.
CONDITII DE PARTICIPARE
Condiții de participare: MFMS 2024 este un concurs care se adresează studenților din ciclurile de studii universitare de licență și master din instituțiile militare de învățământ superior din România. O echipă este alcătuită din maxim patru studenți cu responsabilități bine definite: operator UAV (pilot), operator încărcătură utilă, tehnician de sistem, tehnician planificare misiune și comunicații.
DATA LIMITA INSCRIERE
După completare, formularul se trimite la adresa de e-mail: catalin.cioaca@afahc.ro. Formularul se va trimite pana in data de 10 Mai, 2024.

Persoana de contact
Col. conf. univ. dr. Cătălin CIOACĂ
E-mail: catalin.cioaca@afahc.ro