sigla_ascedu fondare_ascedu
OBIECTIVE
 • organizarea de evenimente ştiinţifice (conferinţe, sesiuni de comunicări, seminarii, simpozioane etc.);
 • organizarea de evenimente ştiinţifice (conferinţe, sesiuni de comunicări, seminarii, simpozioane etc.);
 • promovarea cercetării ştiinţifice;
 • susţinerea activităţii de promovare a culturii şi tradiţiilor;
 • susţinerea apariţiei publicaţiilor ştiinţifice şi culturale editate în Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" şi în afara acesteia;
 • promovarea activitaţii didactice şi extracurriculare din cadrul Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă";
 • oferierea de premii de excelenţă şi de burse pentru activitatea ştiinţifică, educaţională şi cultural;
 • organizarea de manifestări commemorative;
 • crearea unor posibilităţi de instruire, educare, cercetare, antrenament, testare pentru membrii Asociaţiei;
 • desfăşurarea de activităţi caritabile;
 • activităţi de atragere de fonduri, de finanţare şi sprijin material pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei.
PROIECTE DE CERCETARE
 • Proiecte PSCD – “Studiu privind optimizarea procesului de pregătire, instruire şi evaluare a personalului navigant prin executarea procedurilor de zbor simulate”;
 • Proiecte interne de dezvoltare a bazei materiale din laboratoarele Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă".

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI:
Elefterie-Oliver CIUICĂ

Asociatia pentru Cercetare şi Educaţie "Henri Coandă" (ASCEDU)
C.I.F. 29163391
Cont: RO61 RNCB 0053 1242 2572 0001, BCR

e-mail: adina.dobritoiu@afahc.ro

ASCEDU
ASCEDU