Third Call 2017
  • 15 aprilie 2017 – Termenul limită pentru transmiterea abstractului;
  • 21 aprilie 2017 – Termenul limită pentru taxa conferinţei ;
  • 31 mai 2017 – Termenul limită pentru trimiterea lucrării în extenso .
A 20-a CONFERINTA A SOCIETATII DE PROBABILITATI SI STATISTICA DIN ROMANIA

Societatea de Probabilităţi şi Statistică din România (SPSR), Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov, Universitatea Transilvania din Braşov, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti şi Academia Română anunţă organizarea Conferinţei Societăţii de Probabilităţi şi Statistică din România, CSPSR 2017, ediţia a 20-a. Manifestarea ştiinţifică va avea loc la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov şi îşi propune să aducă împreună academicieni, cercetători şi cadre didactice pentru schimbul de cunoştinţe în domeniul ştiinţelor fundamentale legate de Teoria Probabilităţilor, Statistici Matematice şi aplicaţiile acestora.

Toţi participanţii sunt rugaţi să trimită rezumatele lucrărilor ce urmează a fi prezentate la conferinţă. Pentru mai multe informaţiii, accesaţi http://csm.ro/spsr/manifestari.php?o=inscriere

Lucrările trimise în extenso, ce vor fi susţinute în cadrul secţiunilor conferinţei, vor putea fi publicate (la cerere) într-un număr special al jurnalului Review of the Air Force Academy (cotat Index Copernicus, EBSCO, Cabell Publishing, Kubon & Sagner). http://www.afahc.ro/ro/revista/revista.html

TAXA CONFERINŢEI Fără cina festivă Cu cina festivă
Participanţi români 100 LEI 150 LEI
Participanţi străini 25 EURO 35 EURO

Modalităţi de plată: transfer bancar

  • Lei: RO61RNCB0053124225720001, BCR Brasov ; Euro
  • Euro: RO34RNCB0053124225720002, BCR Braşov.
    code SWIFT: RNCB ROBU, on the name: ASCEDU

Referinţa plăţii: Numele şi prenumele participantului, taxa SPSR2017

SECŢIUNI:

Probabilităţi şi Procese Stocastice
Statistică
Optimizări
Actuariat şi Matematici Financiare
Matematica şi aplicaţiile militare
Fiabilitate, Analiza de Supravieţuire şi Teoria Riscului
Entropii, Divergenţe şi Selecţia Modelului
CSPSR 2017

Secretariatul Conferinţei
Departamentul de Ştiinţe Fundamentale şi Management, Facultatea de Management Aeronautic,Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” din Braşov,Str. Mihai Viteazul 160, 500183, Braşov, România.

Lector univ. dr. MUNTEANU Bogdan
Tel.+40.268.423.421, int. 181
E-mail: munteanu.b@afahc.ro
(specificaţi în subiectul mail-ului “conferinţa SPSR2017”)

CSPSR 2017