REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

DOCUMENTE PENTRU TRANSMITERE PE ADRESA admitere.master@afahc.ro

(Documentele se vor trimite scanate sau fotografiate, cu semnătura olografă vizibilă, cu menţionarea în subiectul mailului a numelui candidatului
- este de preferat trimiterea tuturor anexelor într-un singur mail)

locuri master 2020