TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ „MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ŞI STRATEGII DE NEGOCIERE”

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” - E2-R2

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” - E1-R2

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Denumire curs Forma de organizare Durata cursului Perioada planificată de desfăşurare a cursului Perioada planificată de desfăşurare a concursului de admitere Număr de locuri
FACULTATEA DE MANAGEMENT AERONAUTIC
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ŞI STRATEGII DE NEGOCIERE
Tematica şi bibliografia (în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri)
Precizări organizatorice
ZI 8 săptămâni 01.02-26.03.2021 11-15.01.2021 25
METEOROLOGIE APLICATĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ZI 8 săptămâni 26.05-18.06.2021 05-09.04.2021 20
FACULTATEA DE SISTEME DE SECURITATE AERIANĂ
SISTEME DE SUPRAVEGHERE ŞI SECURITATE AERIANĂ
ZI 8 săptămâni 01.02-26.03.2021 11-15.01.2021 25
SECURITATE CIBERNETICĂ ŞI CONTROL ÎN SISTEME INFORMATICE ZI 8 săptămâni 26.05-18.06.2021 05-09.04.2021 20
Calendarul desfăşurării concursului de admitere pentru programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ŞI STRATEGII DE NEGOCIERE (Conform Hotărârii Senatului din 22.12.2020)
Nr.crt. Activitatea Data/ perioada Comisia
1 Depunerea dosarelor 02.12.2020-08.01.2021
până la ora 15.00
COMISIA DE ADMITERE
Preşedinte-Lt.col.lector univ.dr.Bogdan CHIOSEAUA
Membri:
        Cpt.cdor.conf.univ.dr. Eduard MIHAI
        Lector univ.dr. Rita PALAGHIA
Secretar-Lector univ.dr.Adrian PITICAR

COMISIA DE CONTESTAŢII
Preşedinte-Conf.univ.dr.ing. Doru LUCULESCU
Membri:
        Conf.univ.dr.Daniela BELU
        Lector univ.dr. Jănel TĂNASE
Secretar-Lector univ.dr.Adrian PITICAR
2 Desfăşurarea concursului 12.01.2021
între orele 8.00-14.00
3 Afişarea rezultatelor concursului 13.01.2021
până la ora 18.00
4 Depunerea eventualelor contestaţii 13.01.2021
în termen de 24 de ore de la afişare
5 Rezolvarea contestaţiilor 14.01.2021
6 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 15.01.2021
7 Aprobarea rezultatelor concursului în Senat şedinţa din luna ianuarie 2021

*Conform "Planului de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră, programe postuniversitare de formare şi de dezvoltare profesională continuă organizate de unităţile/ instituţiile de învăţământ militar, în anul şcolar universitar 2019-2020", cursurile postuniversitare organizate de Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” se adresează cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale.