ANUNŢURI MASTER ANUNŢURI LICENŢĂ

PRECIZĂRI IMPORTANTE

În baza avizului obţinut de la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov şi a hotărârii Senatul Universitar al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, din data de 26.04.2021, studenţii din anul II, de la programele universitare de MASTER, vor desfăşura activităţile didactice şi de cercetare în regim faţa în faţă, începând cu data de 07.05.2021.

  • în baza REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ŞI MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020
  • în baza REGULAMENTULUI DE STABILIRE A TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”, E2-R1
  • conform HOTĂRÂRII C.A. AL ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” DIN DATA DE 28.09.2020
Valoarea taxei de studii pentru programele de master în anul universitar 2020-2021 este de 2200 de lei şi ea poate fi plătită integral la începutul anului universitar, sau în maxim 3(trei) tranşe, astfel:
-tranşa 1-a, 1100 lei, pâna la data de 31.10.2020;
-tranşa a 2-a, 550 lei, pâna la data de 23.01.2021;
-tranşa a 3-a, 550 lei, pâna la data de 28.05.2021.

Cont