TABEL CU REZULTATELE LA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022 (09.08.2021)

TABEL CU REZULTATELE LA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

TABEL CU IERARHIZAREA PARŢIALĂ LA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

locuri master 2021
ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021
Conform Hotărârii Senatului Universitar al Academiei Forţelor Aeriene A4348 din 15.07.2021
Perioada Activitatea
19-27 iulie 2021 orele 10.00 Termenul de transmitere on-line către secretarul comisiei de admitere, pe adresa admitere.master@afahc.ro a documentelor specificate la art.5 (de la lit.a) la i) inclusiv)
27 iuie 2021, între orele 11.00-14.00 Interviu cu candidaţii care nu au studii de licenţă în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
Până la 28 iulie 2021, orele 12.00 Afişarea rezultatelor parţiale
Până la 29 iulie 2021, orele 12.00 Depunerea contestaţiilor
24 de ore de la depunerea contestaţiilor Rezolvarea contestaţiilor
30 iulie 2021, orele 14.00 Afişarea rezultatelor finale.

DOCUMENTE PENTRU TRANSMITERE PE ADRESA admitere.master@afahc.ro

(Documentele se vor trimite scanate sau fotografiate, cu semnătura olografă vizibilă, cu menţionarea în subiectul mailului a numelui candidatului
- este de preferat trimiterea tuturor anexelor într-un singur mail)

(a) Anexa1-CEREREA DE ÎNSCRIERE CU ORDINEA OPŢIUNILOR
(b) Poza/document scanat a diplomei de licenţă şi suplimentul la diplomă sau adeverinţei, pentru absolvenţii promoţiei 2020, din care să rezulte media de promovare a anilor de studii (ponderată cu puncte de credit), media de promovare pe anii de studii şi media examenului de licenţă;
(c) Poză/document scanat a cărţii de identitate/ paşaportului;
(d) Poză/document scanat a certificatului de naştere;
(e) Poză/document scanat a certificatului de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au scimbat numele prin căsătorie);
(f) Poză/document scanat a cazierului judiciar valabil la data concursului (pentru candidaţii care nu sun cadre militare active);
(g) Poză/document scanat a adeverinţei medicale (pentru candidaţii care nu sun cadre militare active);
(h)Anexa2-ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(i)Anexa3-DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR DE STUDII TRIMISE