Locuri 2022
ADMITERE SESIUNEA IULIE 2022
Perioada Activitatea
26-28 iulie 2022 orele 10.00 Termenul de transmitere on-line către secretarul comisiei de admitere, pe adresa admitere.master@afahc.ro a documentelor specificate la art.5 (de la lit.a) la i) inclusiv)
28 iulie 2022, intre orele 10.00 - 13.00 Pavilion F, Sala FP 12 Desfășurare interviuri (comisia de admitere master iulie 2022)
Până la 28 iulie 2022, orele 14.00 Afişarea rezultatelor parţiale
Până la 29 iulie 2022, orele 12.00 Depunerea contestaţiilor
24 de ore de la depunerea contestaţiilor Rezolvarea contestaţiilor
01 august 2022, orele 14.00 Afişarea rezultatelor finale.
ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 (în cazul în care rămân locuri neocupate)
Perioada Activitatea
01-07 septembrie 2022 orele 10.00 Termenul de transmitere on-line către secretarul comisiei de admitere, pe adresa admitere.master@afahc.ro a documentelor specificate la art.5 (de la lit.a) la i) inclusiv)
Până la 08 septembrie 2022, orele 12.00 Afişarea rezultatelor parţiale
Până la 09 septembrie 2022, orele 12.00 Depunerea contestaţiilor
24 de ore de la depunerea contestaţiilor Rezolvarea contestaţiilor
12 septembrie 2022, orele 14.00 Afişarea rezultatelor finale.

DOCUMENTE PENTRU TRANSMITERE PE ADRESA admitere.master@afahc.ro

(Documentele se vor trimite scanate sau fotografiate, cu semnătura olografă vizibilă, cu menţionarea în subiectul mailului a numelui candidatului
- este de preferat trimiterea tuturor anexelor într-un singur mail)

(a) Anexa1-CEREREA DE ÎNSCRIERE CU ORDINEA OPŢIUNILOR
(b) Poza/document scanat a diplomei de licenţă şi suplimentul la diplomă sau adeverinţei, pentru absolvenţii promoţiei 2022, din care să rezulte media de promovare a anilor de studii (ponderată cu puncte de credit), media de promovare pe anii de studii şi media examenului de licenţă;
(c) Poză/document scanat a cărţii de identitate/ paşaportului;
(d) Poză/document scanat a certificatului de naştere;
(e) Poză/document scanat a certificatului de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au scimbat numele prin căsătorie);
(f) Poză/document scanat a cazierului judiciar valabil la data concursului (pentru candidaţii care nu sun cadre militare active);
(g) Poză/document scanat a adeverinţei medicale (pentru candidaţii care nu sun cadre militare active);
(h)Anexa2-ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(i)Anexa3-DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR DE STUDII TRIMISE