Componenţa Senatului Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă"

  1. Cdor. conf.univ.dr.ing. Ionică CÎRCIU
  2. Col. conf. univ. dr. Vasile-Ioan ŞANDRU
  3. Cdor conf univ. dr. Eduard-Ionuţ MIHAI
  4. Lt.col. lector univ. dr. Bogdan CHIOSEAUA
  5. Lt.col. lector univ. dr. Cosmina-Oana ROMAN
  6. Lector univ.dr. Mihaela SMEADĂ
  7. Sd. Ciprian FLOARE
  8. Sd. Paul POP
  9. Sd. Adriana RISTEA

Secretarul Senatului: Lt.asist.univ.drd. Cosmina-Andreea NECULCEA