sigla
POSTURILE DIDACTICE SCOASE LA CONCURS
ÎN REGIM PLATA CU ORA
SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2021
Conform Hotărârii Senatului A6159/29.09.2021 şi a Hotărârii C.A. A6127/29.09.2021.
FACULTATEA DE MANAGEMENT AERONAUTIC
FACULTATEA DE SISTEME DE SECURITATE AERIANĂ
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR ETAPA 1
Depunerea dosarelor până la 01.10.2021; ora 14:00
Desfăşurarea concursurilor (analiza dosarelor de concurs) 04.10.2021; ora 13:00
Aprobarea în Senat a rezultatelor concursurilor până la 06.10.2021
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR ETAPA 2
Depunerea dosarelor până la 11.10.2021; ora 14:00
Desfăşurarea concursurilor (analiza dosarelor de concurs) 12.10.2021; ora 13:00
Aprobarea în Senat a rezultatelor concursurilor până la 14.10.2021