sigla
POSTURILE DIDACTICE SCOASE LA CONCURS
ÎN REGIM PLATA CU ORA
SEMESTRUL al II-lea AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021
Conform Hotărârii Senatului A984/11.02.2021
şi a C.A. A972/10.02.2021
FACULTATEA DE MANAGEMENT AERONAUTIC
FACULTATEA DE SISTEME DE SECURITATE AERIANĂ
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR
Depunerea dosarelor 11.02.2021- 15.02.2021; ora 14:00
Desfăşurarea concursurilor 16.02.2021; ora 13:00
Validarea în Senat a rezultatelor concursurilor 17.02.2021