sigla
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN DOMENIUL
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ŞI STRATEGII DE NEGOCIERE
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere: 14-16.01.2019
Număr de locuri Forma de organizare Durata cursului Perioada de desfăşurare a cursului
25 ZI 8 săptămâni 04.02-29.03.2019