ANUNŢURI MASTER ANUNŢURI LICENŢĂ

PRECIZĂRI IMPORTANTE

  • în baza REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ŞI MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019
  • în baza REGULAMENTULUI DE STABILIRE A TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”, E2-R1
  • conform HOTĂRÂRII SENATULUI ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”DIN DATA DE 01.08.2018
Valoarea taxei de studii pentru programele de master în anul universitar 2018-2019 este de 2200 de lei şi ea poate fi plătită integral la începutul anului universitar, sau în maxim 3(trei) tranşe, astfel:
-tranşa 1-a, 1100 lei, pâna la data de 31.10.2018;
-tranşa a 2-a, 550 lei, pâna la data începerii primei sesiuni de examene;
-tranşa a 3-a, 550 lei, pâna la data de 31.05.2019.

Cont