ANUNŢURI MASTER ANUNŢURI LICENŢĂ

Art.60 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ŞI MASTER ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018 precizeaza:
(2)Taxa de studii poate fi platita integral la începutul anului universitar, sau în maxim 3(trei) transe, care se vor plati astfel:
-transa 1-a, 1100 lei, pâna la data de 31.10.2017;
-transa a 2-a, 550 lei, pâna la data de 29.01.2018;
-transa a 3-a, 550 lei, pâna la data de 31.05.2018.

Cont