ANUNŢURI MASTER ANUNŢURI LICENŢĂ

PRECIZĂRI IMPORTANTE

Valoarea taxei de studii pentru programele de master în anul universitar 2023-2024 este de 2200 de lei şi ea poate fi plătită integral la începutul anului universitar, sau în maxim 3(trei) tranşe, astfel:
-tranşa 1, 1100 lei, pâna la data de 31.10.2023;
-tranşa a 2-a, 550 lei, pâna la data de 31.01.2024;
-tranşa a 3-a, 550 lei, pâna la data de 31.05.2024.

Contravaloarea serviciilor de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă (în cazul reînscrierii la un alt program bugetat) conform art.35 alin.(8) litera b din Legea Invatamantului Superior nr.199/04.07.2023 si HOTĂRÂRII SENATULUI ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” nr. A-5077/10.10.2023 este de 2300 de lei şi ea poate fi plătită integral sau în maxim 3(trei) tranşe, astfel:
-tranşa 1, 500 lei în termen de 5 (cinci) zile de la începutul anului universitar;
-tranşa a 2-a, 900 lei pâna la sfârşitul lunii martie;
-tranşa a 3-a, 900 lei pâna la sfârşitul lunii iulie.

Cont