ADMITERE LICENŢĂ 2024

INFORMAŢII ADMITERE - TELEFON 0268-422370, LUNI - VINERI intre orele 8:00 - 15:30


- Vrei să fii student în AFAHC? -Locuri admitere


Locuri admitere

Modalitate înscriere candidaţi


Candidaţi MApN
Candidaţi MAI
Candidaţi SIE

Regulament admitere
Accesează aici regulamentul în format pdf.

Întrebări frecvente


R: Pentru a urma o carieră militară, este necesară parcurgerea succesivă a următoarelor etape: recrutarea, selecţia, admiterea şi formarea profesională iniţială.
Află detalii accesând linkul https://www.recrutaremapn.ro/recrutare.php
R: Această etapă constă în verificarea îndeplinirii criteriilor generale şi specifice de recrutare, întocmirea dosarului de candidat şi programarea pentru susţinerea selecţiei. Odată recrutat/recrutată, devii candidat, iar drumul spre cariera militară ţi se deschide pas cu pas.
R: Selecţia: evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice, interviul de evaluare finală şi examinarea medicală; pentru anumite arme/ servicii sau specialităţi militare se efectuează examinarea medicală specifică şi/ sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale. Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat "Admis" sau "Respins".
Cel mult 26 de ani, respectiv 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi - împliniţi în anul organizării concursului de admitere.
R: NU, candidaţii-femei şi candidaţii-bărbaţi participă la concursul de admitere pe acelaşi număr de locuri, fără nicio restricţie sau discriminare.
R: Perioada şi planificarea pentru susţinerea probelor eliminatorii din cadrul selecţiei (evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice, interviul de evaluare finală şi examinarea medicală) este stabilită de către fiecare instituţie din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, care are locuri alocate în planul de şcolarizare.
R: Proba scrisă a concursului de admitere are loc pe data de 24 iulie 2024, ora 11.00.
R: Concursul de admitere constă în susţinerea unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor, cu durata de 180 de minute, la disciplinele: Matematică (9 itemi), Informatică (9 itemi) şi Limba engleză (18 itemi).
R: Media la testul de verificare a cunoştinţelor, care reprezintă şi media de admitere, se calculează după formula:

MTVC = 0,5 x NMate + 0,3 x NInfo + 0,2 x NEngl.

(MTVC = media la testul de verificare a cunoştinţelor; NMate = nota la disciplina Matematică; NInfo = nota la disciplina Informatică; NEngl = nota la disciplina Limba engleză). Media la testul de verificare se calculează cu 2 (două) zecimale fără rotunjire.
R: Admiterea candidaţilor pe locurile scoase la concurs se realizează în urma desfăşurării concursului de admitere, în ordinea strict descrescătoare a mediei obţinute la testul de verificare a cunoştinţelor, a opţiunilor exprimate în scris ale acestora şi în funcţie de rezultatul evaluării psihologice a aptitudinilor speciale (pentru specializările care necesită acest lucru).
R: La admiterea în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, recunoscută de Ministerul Educaţiei. Procedura privind echivalarea studiilor absolvite în străinătate este accesibilă la https://cnred.edu.ro/echivalarea-diplomei-de-bacalaureat-obtinuta-in-strainatate-de-cetatenii-romani/
R: Da, este posibil. Pentru aceasta, este necesar să ai întocmit dosar de candidat la fiecare instituţie din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, corespunzător locurilor pentru care candidezi, susţinând probele eliminatorii pentru fiecare beneficiar în parte.
R: Da, poţi candida, cu următoarea specificaţie: candidaţii declaraţi „ADMIS” şi care au absolvit un program de studii universitare de licenţă pe locuri finanţate de la bugetul de stat sau, la data admiterii sunt studenţi ai unei instituţii de învăţământ superior pe locuri finanţate de la bugetul de stat, au obligaţia să facă dovada restituirii către instituţia de învăţământ respectivă a contravalorii şcolarizării, până la începerea anului universitar, pentru a fi înmatriculaţi. În caz contrar nu sunt înmatriculaţi şi pierd dreptul de a urma cursurile academiei.

Recunoaştere şi echivalare acte studii obţinute în străinătateProceduri recunoaştere şi echivalare acte studii obţinute în străinătate