TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DUPĂ REDISTRIBUIREA DIN 18.09.2020

LISTA CU IERARHIZAREA PARŢIALĂ A CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ"

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI "ADMIS"

Hotărârea comisiei de contestaţii a concursului de admitere la programele de licenţă la Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă", referitoare la contestaţiile depuse

LISTA CU IERARHIZAREA PARŢIALĂ A CANDIDAŢILOR CARE AU OPTAT PENTRU ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" PRECUM ŞI A CANDIDAŢILOR RETRAŞI, RESPINŞI LA DATA DE 24.08.2020

Notă: Candidaţii sunt admişi pentru parcurgerea etapelor în vederea finalizării concursului de admitere: selecţia, vizita medicală şi evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, funcţie de specificul fiecărei specialităţi/ opţiuni, până la completarea locurilor scoase la concurs.

locuri 2020

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

GRAFIC 2020

GRAFIC 2020


PRECIZĂRI PRIVIND SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”

-pentru locurile de la M.Ap.N. prezentaţi-vă la Birourile de informare recrutare din cadrul CMZ/CMJ (fostele comisariate militare);
-pentru locurile de la M.A.I. prezentaţi-vă la inspectoratele judeţene de jandarmi iar pentru cei din Municipiul Bucureşti la Inspectoratul General de Aviaţie
-Detalii privind recrutarea şi selecţia pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale