Prof.univ.dr.ing.Ion DINESCU
cv
DISCIPLINE
  1. Materiale speciale în construcţia aeronavelor
  2. Tehnologia materialelor electrotehnice
  3. Grafică asistată de calculator