Şef de lucrări dr.ing. Cristian-George CONSTANTINESCU
cv
DISCIPLINE
  1. Componente şi dipozitive electronice
  2. Emiţătoare şi receptoare
  3. Prelucrarea numerică a semnalelor